Olwen Thomas Ceramics
Olwen Thomas          Ceramics

Datganiad

 

Wedi byw tu allan i Gymru am flynyddoedd, rwy’n teimlo fy hyn yn cael fy nenu nôl i’m gwreiddiau a phrofiadau fy mhlentyndod yng nghysgod y tomennydd llechi yn Dinorwig. Mae gennym ddyled mawr i’r dynion a fu’n gweithio mewn amgylchedd caled iawn. Ond teimlaf nad oes digon o amlygrwydd wedi ei roi i gyfraniad merched i lwyddiant diwydiant yn y ganrif diwethaf. Roedd y gwragedd hefyd yn gweithio yn galed iawn yn y cefndir- yn magu plant, coginio, golchi, trwsio, falle yn edrych ar ôl anifeiliaid ac yn ceisio gwneud i’r geiniog fynd yn bellach.

 

Credaf fod blancedi, siolau a charthenni Cymraeg yn eiconig ac yn gysylltiad weledol ac emosiynol i’r adeg yma yn ein hanes. Roeddynt yn gyffredin mewn cartrefi a teimlaf eu bod yn symbol o gysur ac hefyd wedi dod a lliw i mewn i fyd llwydaidd diwydianol. Roedd merched yn eu defnyddio i sawl pwrpas, yn ogystal ac yn addurnol.

 

Rwyf wedi datblygu y casgliad yma o lestri i gyfeirio at hyn drwy greu patrymau lliwgar yn seiliedig ar y blancedi a charthenni. Rwyf wedi creu’r ffurfiau drwy lapio haen dennau o glai porslen fel blanced, a chreu patrymau gyda slip lliwgar. Gyda rhai o’r darnau rwyf wedi defnyddio gwlan yn rhan o’r addurn, sydd yn wrthgyferbyniad gweadol i’r porslen. Fy mwriad yw creu gwaith sydd yn gyfoes ac hefyd yn cysylltu yn emosiynol gyda ein gorffennol ac yn plethu adroddiant ffeministaidd, hunaniaeth a mangre.

 Mae hen wlad fy mamau yn annwyl i mi

 Yn cynnal ein cenedl drwy’r oesoedd di-ri

 Eu llafur yn sylfaen i lwyddiant y tad

 Fel carthen gariadus yn magu ein gwlad

 

                                                            Olwen Thomas

 

Print Print | Sitemap
© Olwen Thomas 2013