Olwen Thomas Ceramics
Olwen Thomas          Ceramics

Hen Wlad Fy Mamau porcelain vessels

Hand built porcelain vessels inspired by beautiful Welsh blankets and Carthenni

Llestri porslen wedi cael eu ysbrydoli gan flancedi a charthenni Cymreig

Carthen detail
Blanket / Blanced

Examples / Enghreifftiau

Jwg Carthen - various sizes available/sawl maint ar gael
Blanket jugs/ Jygiau blanced
Blanket vase with wool stitching / Fas blanced gyda pwythau gwlan
Large porcelain blanket jugs / Jwgiau blanced porslen mawr
Blanket cups / Cwpanau blanced
Large carthen bowl / Powlen carthen fawr SOLD/WEDI EI WERTTHU
Red blanket spiral vase / Fas troelliog blanced coch. SOLD / WEDI EI WERTHU
Print Print | Sitemap
© Olwen Thomas 2013