top of page
Jwg Carthen Wen Canolig - Medium White Carthen Jug

Jwg Carthen Wen Canolig - Medium White Carthen Jug

SKU: JCW202
£68.00Price

English below

Jwg chwaethus gyda phatrwm gweadol o flanced Gymreig draddodiadol. Mae lliw naturiol y porslen yn dangos i ffwrdd y patrwm ac mae'n mynd gyda pob math o gwahanol gynlluniau lliw cartref.

Nid yw'r jwg, sy'n cael ei adeiladu â llaw mewn porslen, yn berffaith gymesur oherwydd bod clai porslen weithiau'n penderfynu ar ei siâp ei hun yng ngwres yr odyn! Mae pob darn wedi'i farcio ag Olwen ar y plyg.

Taldra 11.5cm

 

A stylish jug with a textural relief pattern of a traditional Welsh blanket. The soft natural colour of the porcelain shows off the pattern and will complement many different colour schemes in the home.

The jug, being hand-built in porcelain, is not perfectly symmetrical because porcelain clay sometimes decides its own shape in the heat of the kiln! Each piece is marked with Olwen on the fold.

Height 11.5cm

bottom of page