top of page

Amdanaf - About me

profile%20picture_edited.jpg

English below

Rwyf wedi bod yn ymwneud â chreu serameg ers sawl blwyddyn, gan gymryd amryw o ddosbarthiadau addysg gymunedol a gorffen gyda gradd BA Anrhydedd Dosbarth 1af yn 2014. Mae fy ngwaith wedi'i ysbrydoli'n bennaf gan decstilau Cymreig ac mae'n gyfuniad o dreftadaeth gyfoes a thraddodiadol. Mae fy llestri sydd wedi'u hadeiladu â llaw yn addurniadol ac yn swyddogaethol, fel y mae fy ystod gemwaith.

 

Rwyf wedi cael gyrfa hir fel therapydd galwedigaethol ac rwyf wedi mwynhau'r her o jyglo fy ngwaith yn y GIG ochr yn ochr â datblygu fy nyheadau artistig. Rwy'n un o'r cyfarwyddwyr yn Oriel Oriel King Street, Caerfyrddin ac yn un o aelodau sefydlu Stiwdios Agored Dyffryn Tywi.

 

Mae fy stiwdio wedi’i leoli ger Caerfyrddin, ac rwy’n croesawu ymwelwyr, trwy apwyntiad. Cysylltwch â mi os hoffech ddod i'm gweld yn fy stiwdio.

I have been involved with creating ceramics for several years, taking various community education classes and culminating in a 1st Class BA Hons degree in 2014. My work is mainly inspired by Welsh textiles and is a fusion of contemporary and traditional heritage. My hand-built vessels are both decorative and functional, as is my jewellery range.  

I have had a long career as an occupational therapist and  I have enjoyed the challenge of juggling my work in the NHS alongside the development of my artistic aspirations. I am one of the directors in Oriel King Street Gallery, Carmarthen and one of the founding members of the Tywi Valley Open Studios. 

My studio is based near Carmarthen in West Wales, and I welcome visitors, by appointment. Please get in touch if you'd like to come and see me in my studio.

2009_07_27_0817_edited_edited.jpg
DSCF0426.JPG
IMG_8112_edited_edited.jpg
Gweithdy Olwen-2059.jpg
bottom of page