Taleb Rhodd - Gift Voucher

Ddim yn siŵr yn union pa ddarn unigryw i'w roi i rywun arbennig? Mae taleb anrheg yn ffordd gyfleus i'w galluogi i ddewis yn union yr hyn y maent yn ei ddymuno. Gellir prynu'r daleb yn erbyn eitem(au) o werth mwy.

Not sure exactly what unique piece to give to someone special? A gift voucher is a convenient way to enable them to choose exactly what they want. The voucher can be purchased against a larger item(s).

business%20card%20background%201_edited.