top of page

Taleb Rhodd - Gift Voucher

Ddim yn siŵr yn union pa ddarn unigryw i'w roi i rywun arbennig? Mae taleb anrheg yn ffordd gyfleus i'w galluogi i ddewis yn union yr hyn y maent yn ei ddymuno. Gellir hefyd wario'r daleb yn rhan-daliad yn erbyn eitem(au) o werth mwy. Gellir wario'r ddaleb ar y wefan, neu wrth ymweld â fi yn fy stiwdio, neu ar fy stondin mewn sioe.

Not sure exactly what unique piece to give to someone special? A gift voucher is a convenient way to enable them to choose exactly what they want. The voucher can also be used as part-payment against an item(s) of greater value. The voucher can be spent via my website, or by visiting my studio or on my stall at a show.

bottom of page