top of page
Fâs Blanced a Gwlân - Blanket Vase with wool fringe

Fâs Blanced a Gwlân - Blanket Vase with wool fringe

SKU: FBGLGP
£120.00Price

English below

Mae'r fâs borslen hardd hon yn cyfleu lliwiau blanced Gymreig draddodiadol a gall greu cysylltiad emosiynol â thecstilau treftadaeth Cymru. Mae'r ymyl pwyth blanced wlân yn darparu cyferbyniad anarferol o weadau, gan wneud y fâs hon yn ddarn cerfluniol yn ogystal â llestr swyddogaethol. Wedi'i adeiladu â llaw a'i 'baentio' gyda slip clai, bydd y fâs hon yn edrych yn chwaethus mewn cartrefi cyfoes a thraddodiadol. Mae'r fâs wedi'i stampio â marc Olwen.

Uchder: 28cm   Diamedr: 11cm x 7cm

Deunyddiau: porslen, slip clai lliw, gwydredd tryloyw, gwlân

 

This beautiful porcelain vase really captures the colours of a traditional Welsh blanket and can create an emotional connection with Welsh heritage textiles. The wool blanket stitch edging provides an unusual contrast of textures, making this vase a sculptural piece as well as a functional vessel. Hand-built and ‘painted’ with clay slip, this vase will look stylish in both contemporary and traditional homes. The vase is stamped with Olwen’s mark.

Height: 28cm   Diameter: 11cm x 7cm

Materials: porcelain, coloured clay slip, transparent glaze, wool

bottom of page