top of page
Fâs Hirgron - Oval vase

Fâs Hirgron - Oval vase

SKU: FHG01
£75.00Price

English below

Mae gan y fâs hirgron gyfoes hon flociau lliw gwyrdd a llwyd trawiadol gyda dyluniad llinell gwehyddu syml. Mwynhewch naill ai fel gwaith celf addurniadol neu i arddangos eich blodau hardd. Mae’r fâs, wedi ei adeiladu â llaw mewn porslen, ddim yn berffaith gymesur oherwydd bod clai porslen weithiau'n penderfynu ar ei siâp ei hun yng ngwres yr odyn! Mae pob darn wedi'i farcio ag Olwen ar y plyg.

Uchder: Diamedr 18cm 10m x 7cm

Deunyddiau: porslen, slip clai lliw, gwydredd tryloyw

 

This contemporary oval vase has bold green and grey colour blocks with a simple weave line design.  Enjoy it either as decorative artwork or to display your beautiful flowers. The vase, being hand-built in porcelain, is not perfectly symmetrical because porcelain clay sometimes decides its own shape in the heat of the kiln! Each piece is marked with Olwen on the fold.

 

Height: 18cm    Diameter 10m x 7cm

Materials: porcelain, coloured clay slip, transparent glaze

bottom of page