top of page
Jwg Blanced Mawr Iawn - Very Large Blanket Jug

Jwg Blanced Mawr Iawn - Very Large Blanket Jug

SKU: JFMOP401
£140.00Price

English below

Jwg fawr sylweddol gyda lliwiau bywiog sydd wedi ei ysbrydioli gan flancedi Cymreig.  Mae'r patrwm a'r arddull jwg hon yr un mor gartrefol mewn lleoliadau traddodiadol a chyfoes ac mae'n edrych yn dda fel darn addurniadol neu wrth gael ei ddefnyddio fel jwg neu fâs.  

 

Gan ei fod wedi ei wneud â llaw o borslen, gyda'r patrwm yn cael ei wneud o'r newydd pob tro, mae gan pob jwg ei gymeriad ei hyn. Mae'r llestr yn aml ddim yn gyfesur gan fod clai porslen weithiau'n penderfynnu siâp ei hyn yng ngwres yr odyn! Mae pob darn wedi ei stampio gyda Olwen ar y plyg.

Taldra 23cm

 

A large statement jug in lively peach, yellow and pink colours, is inspired by the weaves of traditional Welsh blankets. This pattern and style of jug is equally at home in both traditional and contemporary settings and looks good as a decorative piece or when being used as a jug or a vase. 

 

Each jug has its unique characteristics as it is hand-built in porcelain and the clay slip pattern is applied anew each time, so no two jugs ever look exactly the same. The forms are often not symmetrical as porcelain clay sometimes decides its own shape in the heat of the kiln! Each piece is marked with Olwen on the fold.

Height 23cm

bottom of page