top of page
Fâs Dresar - Dresser Vase

Fâs Dresar - Dresser Vase

SKU: FD201
£90.00Price

English below

Wedi'i ysbrydoli gan y ddreser Gymreig draddodiadol, gyda'i rhesi o blatiau, jygiau ac addurniadau wedi'u harddangos yn falch, mae'r fâs hon yn ddyluniad modern gyda llinellau glân. Mae'r patrwm yn cael ei dynnu yn llawrydd mewn arddull hamddenol, ac mae'r wlân go iawn sy'n pwytho ar hyd yr ymyl yn gwneud y fâs hon yn anarferol. Bydd y fâs yn ategu lleoliadau cyfoes a thraddodiadol, naill ai fel gwaith celf addurniadol neu i arddangos eich blodau hardd.

Uchder: 21cm   Diamedr: 11cm x 6cm

Deunyddiau: porslen, slip clai lliw, gwydredd a gŵlan

 

Inspired by the traditional Welsh dresser, with its rows of proudly displayed plated, jugs and trinkets, this vase is a modern design with clean lines. The design is drawn freehand in a relaxed style, and makes this hand-built vase unusual. The vase will complement both contemporary and traditional settings, either as decorative artwork or to display your beautiful flowers.

Height: 21cm  Diameter: 11cm x 6cm

Materials: porcelain, coloured clay slip, transparent glaze

bottom of page