Olwen Thomas Ceramics
Olwen Thomas          Ceramics

Croeso

I am a ceramic artist, now based in Carmarthenshire . My creations are inspired by my Welsh culture and identity. I feel free to work with different making techniques and choose the method that is most effective in transforming the ideas in my head into a 3D object. If you'd like to share your thoughts on my work, please leave your impressions in my guestbook.

 

Rwyf yn seramegydd sydd wedi ymgartrefu yn Sir Gâr. Mae'r celf rwy'n ei wneud wedi ei ysbrydioli gan fy hunaniaeth a diwylliant Gymreig. Rwy'n teimlo'n rhydd i ddefnyddiau amryw o ddulliau creu, gan ddewis y modd sydd mwyaf effeithiol i drosglwyddo yr hyn sydd yn fy mhen i mewn i wrthrych serameg.

Print Print | Sitemap
© Olwen Thomas 2013